Ansökan deltagare

För att bli deltagare och vara med i Arrangörer Utan Hinder ska du tillhöra målgruppen, d.v.s. personer som har någon funktionsnedsättning (vi föredrar att använda termen funktionsvariation) som är psyisk eller fysisk.

Som deltagare i projektet får du möjligheten att vara med och påverka samt arbeta med projektet och dess innehåll. Du åtar dig ingenting förutom det du själv vill i projektet och du deltar fritt, frivilligt och på dina villkor. Du kan få mer information om du vill, bara hör av dig via kontaktformuläret till oss så kan vi ta ett möte med dig och berätta om projektet.

I första hand söker vi deltagare i Göteborg samt Västra Götalands-regionen, men vi är öppna för att personer som inte bor där kan vara med i projektet också. Dock kommer det vara vissa begränsningar gällande vilka projektaktiviteter vi kan erbjuda.

Projektet drivs av Kulturens Bildningsverksamhet i samarbete med föreningen Subvox som också är en del av SUB – Riksförbundet för Subkultur. Alla dessa organisationer är politiskt och religiöst obundna och vi värnar om allas lika värde. Läs gärna mer om oss på våra respektive hemsidor.

Om du redan nu vill söka att bli en av våra deltagare, var snäll och fyll i formuläret nedan.

Det kan ta några dagar eller ibland mer för oss att hinna svara. Men, om du inte hört från oss inom några veckor så var snäll och försök kontakta oss igen så inget blivit fel.

JAG VILL GÄRNA BLI DELTAGARE I ARRANGÖRER UTAN HINDER:

Ditt för och efternamn

Din e-mail som du kollar ofta

Dina födelsedata (6 första siffrorna ÅÅ-MM-DD)

Ort (där du bor)


Jag tillhör målgruppen personer med funktionsnedsätttning (funktionsvariation) och kan därmed vara med som deltagare i projektet.


Jag godkänner att projektet och dess ägare har rätt att behandla mina uppgifter såsom behövt för att möjliggöra projektet och min medverkan. Jag är medveten om PUL (Personuppgiftslagen) och att jag härmed lämnar mitt godkännande.