Arrangörer utan hinder på Subkultfestivalen

I april 2016 började Arrangörer utan hinder samarbeta med Subkultfestivalen. Subkultfestivalen har ända från starten haft visionen om att bli Sveriges mest tillgängliga och välkomnande festival vilket gjort festivalen till en perfekt samarbetsparter för Arrangörer utan hinder. I festivalens ledningsgrupp sitter dessutom flera personer som själva har olika fysiska och psykiska funktionsvariationer, vilket gör att Subkultfestivalen har en annan vinkel på sitt arbete med tillgänglighet.

Subkultfestivalen går av stapeln i Folkets Park i Trollhättan. Festivalområdet är helt belagt på asfalt vilket ökar tillgängligheten och framkomligheten vid eventuellt regn/dåligt väder. Festivalområdet har två handikappstoaletter tillgängliga. Ramp upp till bar/restaurang samt tillgängliga platser framför scenerna för besökare i rullstol eller permobil.

Premiäråret 2016

I vårt nära samarbete med Subkultfestivalens ledningsgrupp tog vi tillsammans fram flera nytänkande idéer om tillgänglighet inför festivalens premiärår.

Rullstolsplatser:
Tillsammans togs en specialkonstruktion av kravallstaket fram framför scenerna. Istället för att hänvisa rullstolsburna gäster på konstruerade ramper längst bort från scenen, skapades speciella utrymmen framför kravallstaketen, vilket gjorde att man som rullstolsburen besökare för en gångs skull hamnade längst fram, på första parkett!
Dessa utrymmen skapades i samråd med samt professionell säkerhets- och räddningspersonal för att uppfylla alla säkerhetskrav.

Tillgänglighetstelefon:
För att göra festivalen så tillgänglig samt säker som möjligt för personer med psykiska besvär och funktionsvariationer skapade Subkultfestivalen tillsammans med Arrangörer utan hinder en ”Tillgänglighetstelefon”. Telefonen var bemannad dygnet runt under hela helgen då festivalen arrangerades. Till Tillgänglighetstelefonen kunde vilken besökare som helst ringa som hade frågor rörande tillgänglighet, trygghet eller bara ville prata med någon om man mådde dåligt eller kände sig ensam.

Utbildad säkerhetspersonal
För att få en bra och avslappnad festival för oss deltagare med psykiska funktionsvariationer såg vi till att samarbeta med säkerhets- och vaktpersonal som har utbildning och kan hantera stressiga situationer samt vana att arbeta med personer med sociala och psykiska svårigheter.

Subkultfestivalen 2017

Arrangörer utan hinder jobbar redan nu tillsammans med Subkultfestivalen med planeringen av festivalen 2017. Vi jobbar med fler nytänkande ideér för att göra festivalen till Sveriges mest tillgängliga festival.

subkult
Foto: Ikkle-Pauline Bergbrant

Kommentarer är avstängda