12-13 aug 2016: Arrangörer Utan Hinder + Subkultfestivalen = sant

Arrangörer utan hinder samverkar med Subkultfestivalen och arbetar för att tillsammans med festivalen utveckla tillgänglighetsperspektivet utifrån ett arrangörsperspektiv. Vi har en rad spännande samarbeten som omfattar allt från planeringsfas till genomförande, från arbete med särskild tillgänglighet till bokning och genomförande.

Vi är särskilt stolta att kunna presentera en bokning av en artist som valts av projektets deltagare och som vi arbetat med hela processen från idé till genomförande med:

Covenant
Vi presenterar Covenant Vi är väldigt stolta över att få besök från dessa elektroniska pionjärer som varit aktiva i över 20 år! Covenant har åtta studioalbum, turnéer runt världen och rutin som regelbunden headline-akt på megafestivaler runt om i världen i bagaget. I höst släpper bandet albumet The Blinding Dark. Men innan dess styr de mot Subkultfestivalen under vingarna av Arrangörer Utan Hinder.

Mer info om vårt samarbete med Subkult kommer framöver.

Läs mer om årets innehåll på www.subkultfestivalen.se och besök gärna festivalen!

Kommentarer är avstängda