KEKS 19-11-18

Återigen blev Arrangörer utan hinder tillfrågade att delta i en konferens. Konferensen denna gång var den årliga KEKS-konferensen som i år gick av stapeln på Olof Palmes plats i Göteborg. KEKS är en förening som sammanlänkar kommunala fritidsverksamheter runt om i Sverige. Från att vara en förening baserad i västra Götlanadsregionen är KEKS nu en landsomfattande förening med fritidsverksamheter sammanslutna från alla Sveriges län och regioner.

Arrangörer utan hinder höll föreläsningar båda konferensens dagar om hur viktigt det är att bjuda in och arbeta in ungdomar med funktionsvariationer in i fritidsverksamheter. Återigen belyste vi det stora sociala utanförskapet som finns och visade på att detta många gånger är ett större hinder att överbygga än de fysiska tillgänglighetsanpassningar som måste finnas.

Kommentarer är avstängda