Manifestation för Internationella funktionsrättsdagen 3-12-18

Den Internationella Funktionsrättsdagen var 2018 kanske den viktigaste någonsin. Indragen assistans är något som skakat om och förstört möjligheter till arbete, socialt umgänge och fritidsaktiviteter för tusentals personer i Sverige. Arrangörer utan hinder fanns på plats för att tala om rätten till det offentliga rummet, att kultur är en mänsklig rättighet och om möjligheterna att påverka sitt egna liv.

Bild GIL – Göteborgskooperativet för independent living.

Kommentarer är avstängda