Arrangörer Utan Hinder

eddie_

Välkomna till Arrangörer Utan Hinder.

Arvsfondsprojektet ”Arrangörer Utan Hinder” verkade åren 2016-2019 för att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsvariationer att kunna vara arrangörer, att kunna förverkliga sina visioner och idéer. Projektets deltagare skapade arrangemang och testade förutsättningarna för hur det funkar rent praktiskt att arrangera om man har en funktionsvariation, vilka utmaningar man stöter på under resan från idé till förverkligande.

Under de tre projektåren har projektet producerat mycket material om tillgänglighet och arrangemang som nu finns att ta del av. Bland annat kan ni ladda ner och läsa eller lyssna till boken ”Arrangera tillgängligt för dummies”, ladda ner våra tre pedagogiskt upplagda häften och se filmen om projektet.

Arvsfondsprojektet Arrangörer Utan Hinder drevs av Kulturens Bildningsverksamhet i samarbete med föreningen Subvox i Göteborg samt även SUB – Riksförbundet för Subkultur.