Arrangera tillgängligt för dummies

FN har sedan många år slagit fast att tillgång till kultur är en mänsklig rättighet. Men hur tillgänglig är kulturvärlden för dig som har en funktionsvariation? Om inte en lokal är tillgänglig för besökare hur tillgänglig är den då bakom scenen? Går det ens att arrangera om du har en funktionsvariation?

Arvsfondenprojektet Arrangörer utan hinder släpper nu boken ”Att arrangera tillgängligt för dummies”, en bok skriven av arrangörer som själva har fysiska såväl som psykiska funktionsvariationer. Projektet har under tre års tid jobbat med frågan: Hur går det att arrangera om en själv har en funktionsvariation?

Boken tar upp helhetsperspektivet med tillgänglighet, exempelvis att välkomnande och bemötande från personal kan vara precis lika viktigt som ramper eller hörslingor. Boken belyser aspekter av tillgänglighet som fortfarande förbises av såväl små som stora aktörer.

”Att arrangera tillgängligt för dummies” riktar sig till alla som vill arrangera, såväl proffs som amatörer men också till dig som är intresserad av tillgänglighetsfrågor eller som är verksam inom kultursektorn.

Ladda ner boken här:

Version sidvis.

Version uppslag.

Version med större textstorlek – sidvis.

Version med större textstorlek – uppslag.

Ljudbok
Boken finns också som ljudbok och kan laddas ner som zip-fil med alla delar. Det gör du genom att klicka här:
Ljudbok – nedladdning.

Du kan också spela upp alla kapitel här på sidan genom att gå till denna sida.

Information om användning:
Boken är fri för nedladdning och får användas i syfte att utveckla kulturlivets tillgänglighetsarbete.
Källa ska alltid anges där boken används och fråga gärna om tillåtelse om ni är osäkra.
Boken får inte användas för kommersiellt syfte eller i sammanhang mot betalning/ersättningar utan tillåtelse från Kulturens.se
Boken får inte användas för utbildningsverksamhet mot betalning/ersättning utan tillåtelse från Kulturens.se
Boken får inte användas för bidragsgrundande folkbildning utan tillåtelse från Kulturens.se
Boken finns även i en begränsad upplaga utgiven i tryckt format.
Informera oss gärna om ni inspirerats av boken och vad det gett er.