Om Subvox

77483ff177-subvox hemsidan
Subvox är en ideell förening sedan april 2014 med sitt säte i Göteborg. Föreningen har till ändamål att främja, lyfta och öka förståelsen för subkulturella och normöverskridande uttryck i samhället. Vi inriktar oss främst på subkulturer såsom goth, rock, metal, punk, emo, synth, lolita men även dylika subkulturer och uttryck. Föreningen skall även arbeta med att förebygga mobbing, diskriminering och våld gentemot subkulturer och subkulturella uttryck.

Subvox har ambitionerna att skapa mötesplatser genom olika event och workshops inom t.ex musik, konst, teater, smink, kläder och dans. Vi vill även öka kunskapen om subkulturer och normöverskridande yttringar genom t.ex event, föreläsningar, utbildning, musik och film.

Läs mer: www.subvox.se