På arrangörernas villkor

Hur fungerar det att vara arrangör med en funktionsvariation? Vilka utmaningar finns? Hur kan vi arbeta för ett mer tillgängligt kulturliv och för att alla, oavsett funktionsvariationer, ska kunna ha möjlighet att förverkliga sina arrangörsdrömmar på lika villkor?

Projektet Arrangörer Utan Hinder arbetar med att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsvariationer som vill verka som arrangörer inom kulturlivet. Projektet kommer att publicera olika typer av material under projekttiden på ämnet. Först ut är detta häfte, som har titeln ”På arrangörernas villkor”. I det kan ni bland annat läsa mer om vad projektet Arrrangörer Utan Hinder gör och vad det kan innebära att ha ett arrangörsperspektiv på tillgänglighet.

Häftet är fritt för nedladdning och läsning:

Ladda ner – version sidvis
Ladda ner – version uppslag

VAD GÄLLER FÖR ANVÄNDNING?
Välkomna att läsa häftet, alla som vill! Sprid gärna att det finns.

Häftet får användas för privat bruk.
Häftet får användas av kulturorganisationer och kulturarrangörer för intern utveckling/inspiration/utbildning.
Berätta gärna för oss om det hjälpt er utvecklas och hur.

Delar av häftet får citeras så länge källa anges.
Bilder får ej användas utan tillstånd.

Häftet får inte spridas av andra parter, utöver privat bruk, utan tillstånd.
Ni får gärna länka till denna sida och rekommendera häftet.

Häftet får ej användas i kommersiella syften/verksamheter utan tillstånd.
Häftet får ej användas i utbildningssyfte där en organisation uppbär intäkter för utbildningen, direkt eller indirekt, utan tillstånd.


Häftet finns även i tryckt version i begränsad upplaga för projektets bruk.